News

Новини

Jump to English

Драги приятели и съмишленици,

С голяма радост и истинско удовлетворение споделяме с вас тази новина.

Буквално дни преди поредното представяне на ‘Властта на безвластните’ , творбата на Вацлав Хавел в гр. Бургас, за нас е истинска привилегия и голяма чест да получим тази висока оценка и то от партньори като Vaclav Havel Library.

Разбира се в този момент ние си даваме ясна сметка, че всичко това едва ли щеше да бъде възможно без вашата безрезервна подкрепа.

Благодарим ви!


Скъпи приятели и съмишленици,

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредното представяне на преиздаденото в края на миналата година есе „Властта на безвластните“ на Вацлав Хавел. Събитието е организирано с любезното съдействие на Лина Славова и екипа на културен и социален хъб Читалище Хамалогика – Бургас, съвместно с Чешки център – София, издателство Black Flamingo, посолството на Чешката република и Софийски дискусионен форум. Автор на превода е Мартин Младенов, редактор, Георги Илиев, а автор на графичното оформление, Калина Сертева.

Настоящото издание бе реализирано по идея на Петър Стойнов от Софийски дискусионен форум, с подкрепата на Юлия Берберян, Карел Новак и Иван Велков. В началото на книгата е представен специално написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на Библиотеката „Вацлав Хавел“.

Написаната през 1978 година, творбата звучи актуално и днес, четиридесет години по-късно. Сякаш споделеното тогава от Хавел, е написано като рецепта за решаване на настоящите неспиращи изпитания за световната цивилизация. Вдъхновение за екипа ни бе веруюто на Хавел, за „живот в истина“, път за разрешаване на настоящите предизвикателства и за нашето общество.
Представянето на книгата ще се проведе в Читалище Хамалогика на ул. “Шейново” №24 в гр. Бургас на 22 юни 2018 г. от 18:30 часа. Откъси от книгата ще бъдат прочетени от Никола Парашкевов, актьор от Драматичен театър Адрина Будевска. Гост на събитието ще бъде г-н Франтишек Гал – консул на Чешката република в България. Събитието ще модерира Мирослава Петрова, а в дискусията ще участват, Мартин Младенов-преводач, Виктор Лилов-издател, Васил Гюров и Петър Стойнов.

Благодарим на Красимир Проданов за подкрепата и организацията на място.

Очакваме ви!

Линк към събитието във фейсбук – тук.


Драги приятели и съмишленици,

Имаме удоволствието да Ви поканим на трето представяне на преиздаденото в края на миналата година есе „Властта на безвластните“ на Вацлав Хавел. Събитието е организирано с любезното съдействие на Стефан Глушков и екипа на лайв мюзик клуб Melon – Велико Търново, съвместно от Чешки център – София, издателство Black Flamingo и Софийски дискусионен форум.

Автор на превода е Мартин Младенов, редактор, Георги Илиев, а автор на графичното оформление, Калина Сертева.

Настоящото издание бе реализирано по идея на Петър Стойнов от Софийски дискусионен форум, с подкрепата на Юлия Берберян, Карел Новак и Иван Велков. В началото на книгата е представен специално написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на Библиотеката „Вацлав Хавел“.

Написаната през 1978 година, творбата звучи актуално и днес, четиридесет години по-късно. Вдъхновение за екипа ни бе веруюто на Хавел, за „живот в истина“, път за разрешаване на настоящите неспиращи предизвикателства и изпитания за обществото ни.

Представянето на книгата ще се проведе в лайв мюзик клуб Мелон на ул. Независимост 21, в гр. Велико Търново на 27 април 2018 г. от 18:30 часа. Откъси от книгата ще бъдат прочетени от Мирослава Петрова. След дискусията, модерирана от Михаела Кузмова – Чешки център, ще имаме удоволствието да чуем и видим няколко акустични изпълнения в един съвсем нов формат на добре познатите ни музиканти от култувата група “Ревю”, Кристина Серафимова – вокал и пиано и Васил Гюров бас китара.

Благодарим на Дончо Бораджиев и Петър Миланов за подкрепата и организацията на място.

Очакваме ви!

Линк към събитието във фейсбук – тук.


Драги приятели и съмишленици,

Имаме удоволствието да Ви поканим на второ представяне на преиздаденото в края на миналата година есе „Властта на безвластните“ на Вацлав Хавел, организирано съвместно от Чешки център София, издателство Black Flamingo Publishing и Sofia Discussion Forum.

Автор на превода е Мартин Младенов, редактор е Георги Илиев, а графичното оформление е дело на Калина Сертева. Настоящото издание бе реализирано по идея на Петър Стойнов от Софийски дискусионен форум, с подкрепата на Юлия Берберян, Карел Новак и Иван Велков. В началото на книгата е представен специално написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на Библиотеката „Вацлав Хавел“.

Написаната през 1978 година творба звучи удивително актуално и днес, четиридесет години по-късно. Сякаш споделеното тогава от Вацлав Хавел, е написано като рецепта за разрешаване на настоящите неспиращи предизвикателства и изпитания за европейската цивилизация. Нестихващия стремеж към визията, представена от Хавел, за „живот в истина“ би могъл да помогне на общността ни в търсенето на нов и по-ясен хоризонт.

Представянето ще се проведе в сградата на Чешки център София (на ул. „Г. С. Раковски“ 100) на 6 февруари 2018 г. от 18:00 часа. Откъси от книгата ще бъдат прочетени от Манол Глишев.

Очакваме ви!

Линк към събитието във фейсбук – тук.

 


Весела Коледа и щастлива Нова година на всички приятели и съмишленици! Очакваме с нетърпение заедно да допринесем за промяната в страната ни, за истината и доброто и през идващата 2018 г.

 


На 27 ноември 2017 г. (понеделник) от 18:00 часа в Националната художествена академия ще се проведе шестата сесия на Софийски дискусионен форум, съвместно с издателство Black Flamingo – “Живот в истина”.

Повод за събитието е „Властта на безвластните“, историческото есе на Хавел, преиздадено по съвместна инициатива на “Софийски дискусионен форум” и издателство “Black Flamingo”, със специално написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на Библиотеката “Вацлав Хавел”.

Автор на превода – Мартин Младенов, редактор – Георги Илиев, графично оформление – Калина Сертева.

Събитието ще се развие в две основни части: Първа част – представяне на книгата от издателя, преводача и художника на корицата и Втора част – отворена дискусия с нашите специални гости г-н Томаш Шила, г-жа Мария Спирова, проф. Евелина Келбечева и аудиторията в залата. В края на събитието Ви предлагаме на чаша вино или пиво да продължим да дискутираме и обсъдим как разчитаме в съвременен контекст написаното от Вацлав Хавел.

Очакваме ви!


Книгата на нашия сътрудник, монсеньор Томаш Халик „Искам да бъдеш“ (I Want You To Be), която третира темата за любовта от гледна точка на теологията, получи в събота на годишното събрание на Асоциацията на американските библиотеки в Чикаго златен медал и бе избрана за „Книга на годината в областта на философията.
Софийският дискусионен форум честити на Томаш Халик и му пожелава нови успехи.


English

facebook-icon-long4

News

Dear friends and adherents,

We have the pleasure of inviting you to the second presentation of Václav Havel’s essay “The Power of the Powerless”, which was republished in the end of last year (2017). The presentation is jointly organized by the Czech Center, “Black Flamingo” publishing house, and Sofia Discussion Forum. The translation was made by Martin Mladenov, the essay was edited by Georgi Iliev, and the author of the graphic design is Kalina Serteva. The fulfillment of the current edition was inspired by Petar Stoynov from Sofia Discussion Forum, and supported by Yulia Berberyan, Karel Novák, and Ivan Velkov.

The book starts with a preface specially written for the Bulgarian readers by Michael Žantovský – a director of the “Václav Havel” Library. The essay (written in 1978) sounds amazingly topical even today, 40 years later. As if the thoughts, shared by Václav Havel at that time, had been written down as a recipe for overcoming the current incessant trials faced by the European civilization. The unabated pursuit of the perspective, presented by Havel, of “living in truth” may help our community in the search of a new and clearer horizon.

The presentation will take place on the premises of the Czech Center (at 100, “G. S. Rakovski” Blvd.) on 6th February 2018, starting at 18:00 hrs. Excerpts from the book will be read by Manol Glishev. A link to the event in “Facebook” can be found here.

We are looking forward to seeing you!


Merry Christmas and a Happy New Year to all our friends and adherents! We look forward to contributing together with you to the change in our country, to the truth and the good in the upcoming 2018, too!

 

 


“Living in Truth” is a joint event of Sofia Discussion Forum and Black Flamingo publishing house, which will take place on 27 November 2017 in Sofia, Bulgaria. This is the sixth sequential Sofia Discussion Forum event, which will be hosted by the National Academy of Arts for the second time.

It is a presentation of Václav Havel’s book “The Power of the Powerless“ in a new translation. The re-publishing of Václav Havel’s essay comes out with a preface specially written for the Bulgarian readers by Michael Žantovský – a director of Václav Havel’s library.

Translator – Martin Mladenov, editor – Georgi Iliev, graphic design – Kalina Serteva.

The event will take place in two main sections, as follows: Part One – presentation of the book by the publisher, the translator, and the designer of the book cover; and Part Two – an open discussion with our special guests Mr. Tomáš Schilla, Mrs. Mariya Spirova, Prof. Evelina Kelbecheva and the audience in the hall. In the end of the event we suggest we continue debating and discussing – over a glass of wine, or a mug of beer – the various interpretations of V. Havel’s writings in a contemporary context and a global aspect.

We are expecting you!

 


The book of our contributor, monseigneur Tomáš Halík, “I Want You to Be”, which treats the topic of love from the perspective of theology, was awarded a gold medal on Saturday, at the annual gathering of the Association of the American Libraries in Chicago, and was chosen as a “Book of the Year in the Field of Philosophy”.
Sofia Discussion Forum greets Tomáš Halík and wishes him new achievements.

Advertisements