News

Новини

Jump to English

На 27 ноември 2017 г. (понеделник) от 18:00 часа в Националната художествена академия ще се проведе шестата сесия на Софийски дискусионен форум, съвместно с издателство Black Flamingo – “Живот в истина”.

Повод за събитието е „Властта на безвластните“, историческото есе на Хавел, преиздадено по съвместна инициатива на “Софийски дискусионен форум” и издателство “Black Flamingo”, със специално написан за българските читатели предговор от Михаел Жантовски – директор на Библиотеката “Вацлав Хавел”.

Автор на превода – Мартин Младенов, редактор – Георги Илиев, графично оформление – Калина Сертева.

Събитието ще се развие в две основни части: Първа част – представяне на книгата от издателя, преводача и художника на корицата и Втора част – отворена дискусия с нашите специални гости г-н Томаш Шила, г-жа Мария Спирова, проф. Евелина Келбечева и аудиторията в залата. В края на събитието Ви предлагаме на чаша вино или пиво да продължим да дискутираме и обсъдим как разчитаме в съвременен контекст написаното от Вацлав Хавел.

Очакваме ви!


Книгата на нашия сътрудник, монсеньор Томаш Халик „Искам да бъдеш“ (I Want You To Be), която третира темата за любовта от гледна точка на теологията, получи в събота на годишното събрание на Асоциацията на американските библиотеки в Чикаго златен медал и бе избрана за „Книга на годината в областта на философията.
Софийският дискусионен форум честити на Томаш Халик и му пожелава нови успехи.


English

facebook-icon-long4

News

The book of our contributor, monseigneur Tomáš Halík, “I Want You to Be”, which treats the topic of love from the perspective of theology, was awarded a gold medal on Saturday, at the annual gathering of the Association of the American Libraries in Chicago, and was chosen as a “Book of the Year in the Field of Philosophy”.
Sofia Discussion Forum greets Tomáš Halík and wishes him new achievements.

Advertisements