Video

Видео

“Живот в истина” | “Living in Truth

Благодарност на Асен Генов за излъчването на форума и съдействието | Many thanks to Asen Genov for the streaming and the contribution to the event:

“Аз градът” | “I, the City!

Благодарност на Иво Божков за излъчването на форума и съдействието | Many thanks to Ivo Bozhkov for the streaming and the contribution to the event:

“Наследството на тоталитаризма. Влияние на системата в чувствителните сектори на обществения живот – Александър Вондра в България”The Heritage of Totalitarianism. Influence of the System upon the Sensitive Sectors of Social Life” – Alexandr Vondra in Bulgaria

Вижте плейлист от събитието с г-жа Моника Маковей “Гражданският глас срещу корупцията – кой чува?”, с организатор силната Инициатива “Правосъдие за всеки” и домакин Софийски дискусионен форум. | See a playlist from the event “The Citizens’ Voice against Corruption – Who Is Hearing?” – Monica Macovei in Bulgaria:


Видео от „ Наследство на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото след края на комунизма“ – хотел Радисън, гр.София 26.01.2015г. | Video from“The Heritage of Totalitarianism. Influence of the System upon the Sensitive Sectors of Social Life” – Alexandr Vondra in Bulgaria

Запис от участието на Г-жа Румяна Коларова, Негово Превъзходителство г-н Павел Вацек, Г-н Карел Шварценберг, Г-н Соломон Паси, Г-н Светослав Малинов, на Г-н Николай Ненчев, Г-н Филип Димитров и Г-н Димитър Бечев | A recording from the participation of Mrs. Rumyana Kolarova, His Excellency Mr. Pavel Vacek, Mr. Karel Schwarzenberg, Mr. Solomon Pasi, Mr. Svetoslav Malinov, Mr. Nikolay Nenchev, Mr. Philip Dimitrov, and Mr. Dimitar Bechev:

Запис от участието на Г-н Ян Махачек, на Монсеньор Томаш Халик и на Г-жа Евелина Келбечева | A recording from the participation of Mr. Jan Mahaček, Monseigneur Tomáš Halík, and Mrs. Evelina Kelbecheva: