Events

Многообразие, пристан,  градска среда“

Съвместно събитие на Софийски дискусионен форум и Фондация „Интерактивна България “с домакин Община Видин, под патронажа на кмета на град Видин, инж. Огнян Ценков, естествено продължение на проект с независимата гражданска инициатива „Гражданска призма“, „Възраждането преди и сега“, стартирал през лятото на 2015 г. в гр. Перущица.

Принадлежността на страната и обществото ни към стара Европа е едновременно привилегия и дълг, които ни карат задълбочено да изучаваме и пазим деликатно с чувство за естетика, всичко което сме наследили като култура.  Наред с грижата за стария дух, трябва да надграждаме с мисъл към различните пластове, за да не пропускаме детайла, който почти винаги се явява мост между различните епохи, етноси и култури.

Пристанищата са естествено убежище, те са глътка въздух за всеки кораб, всеки моряк и култура, те са ново начало за много народи. Тъкмо поради тези причини избрахме град като Видин. Усещането за древност, пристан, традиции и многообразие привлякоха вниманието ни. Каним ви да го споделите на събитие-дискусия на Софийски дискусионен форум и да разговаряме за история, култура, природа, съвременна градска среда в независимо свободно пространство.

Тема :

Многообразие, пристан, градска среда“

Предложена на гостите на събитието е темата за опазването на старинното, новаторските идеи и съдбата на сградите емблеми, които изискват внимателен анализ и отдадено отношение. Имаме ли ги тук?  За да бъде върнат блясъка на подобно място трябва много внимание, когато наред с реставрациите се планират и нови акценти. Отношението към материалното и духовното имат нужда от промяна, заразяващата разруха трябва да бъде овладяна. 

В Софийски дискусионен форум обичаме да говорим за въображението и знанието, за изкуствата и културните им връзки, за многопластовата градска среда и архитектура, за отношението към природата и пазителите ѝ.

Днес у нас, обекти автентичен пласт архитектура, археология, култура и история на България и в Европа са заплашени от псевдореставрация или преднамерена разруха.  Множество „обекти под прицел” са не само носители на архитектурна и археологическа стойност, но и белези на идентичността ни, през събитията и личностите, с които се свързват. За важните маркери на градската среда, през която до голяма степен се определя и индивидуалната личност и обществото в една държава, ще дебатираме с изтъкнати специалисти в материята и обществени личности от България и извън страната с отношение към темата.

Къде: Конферентна зала в „Баба Вида“, Видин/дискусия/ ; Летен театър в крепостта „Баба Вида“ ; концерт на Симфониета Видин; поезия с Емануил Видински и Петър Чухов и тяхната група Par Avion и участие на група Ревю.

Кога: 20.09.2019г. от 13,30 ч. посещение на изба в с. Боровица;

21.09.2019г. от 9,30 ч. до 15,00 ч. конферентно събитие с открита дискусия и от 19,30 ч. концерт на Симфониета Видин, поезия и концерт с Емануил Видински и Петър Чухов с тяхната група Par Avion и концерт на група Ревю.

Локация:

Историческа емблема на града е Крепостта “Баба Вида”. Паметник на културата с национално значение, тя е единствената средновековна крепост в българските земи, запазена в цялостен архитектурен обем, с някои модификации през османската епоха. Издигната върху архитектурните останки на антична Бонония – една от възловите крепости по римския лимес, “Баба Вида” продължила да функционира и през ранновизантийската епоха (V – началото на VІІ в.), преизградена през втората половина на ІХ в. като българска крепост. До края на ХІV в. в нея са съчетани функциите на едно от най-значителните отбранителни съоръжения с тези на господарски дом (замък), обитаван от управителите й, които са били в родови и политически връзки с българския царски двор от ІХ-Х в. до падането на страната ни под османско владичество. Известни са имената на много от тях – таркан Глад и неговият потомък Охтум; руският княз и български деспот Яков Светослав; деспот Шишман, основател на царската фамилия на Шишмановци и двамата му синове – Михаил и Белаур, първият от които става български цар под името Михаил ІІІ Шишман Асен (1323 – 1330); неговите четирима синове – Иван Стефан,  деспот Михаил, Шишман и Людовико, от които първите двама – изявили се на политическата сцена; Иван Срацимир, син на цар Иван Александър (1331-1371) и негов съцар за определен период, сетне самостоятелен владетел, последен български цар със столица Видин до падането на страната под османска власт през 1396 г.; наследилият го като управител на областта на Видин в началото на турското владичество негов син Константин, който заедно с братовчед си Фружин организирал първото антитурско въстание на българите от Търновското и Бдинското царство през 1408 г. През османската епоха най-значителен владетел на града бил Осман Пазвантооглу, родом от Видин, в еничарско семейство. Той се откъснал от султанската власт като независим през 1793-1807 г.

Тази история на “Баба Вида” е установена възоснова на известните ни писмени извори и на археологическите и архитектурни проучвания.

Избрана е автентичната среда и естествения декор  на  крепост „Баба Вида“, уникален културно-исторически белег на Видин.  Крепостта е използван от много кинематографисти за заснемане на филмови сцени. В днешно време има устроена театрална сцена и музейна фото експозиция.

Европа е доказала, че е най-доброто място за съчетаване на различни епохи, традиции и култури, поради тази причина наред с наши специалисти сме поканили хора с отношение по темата от различни краища на континента.

Специални гости:

Специален гост на събитието е арх. Даниел Дюше – Франция

Събитието ще се развие в два последователни панела с две открити дискусии

  • I панел – Древност, съвремие и бъдеще – Опазване и развитие на историческия град.
  • II панел – Проблеми, добри практики и визии – Опита в съхраняването на културни паметници и съвместимост със съвременна градска среда.

Специалния гост и гост – лекторите  са представени в програмата на форума тук.