Програма – Многообразие, пристан, Видин

Програма - Многообразие, пристан, Видин

МНОГООБРАЗИЕ, ПРИСТАН И ГРАДСКА СРЕДА.

ПЕТЪК – СЪБОТА|20 СЕПТЕМВРИ 2019 | 13,30 – ИЗБА С.БОРОВИЦА | 21 СЕПТЕМВРИ – 9,30 | ВИДИН | КРЕПОСТ „БАБА ВИДА“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА │ – 19,30 | ЛЕТЕН ТЕАТЪР „БАБА ВИДА“
9:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 – 10:20 ОТКРИВАНЕ
ПРИВЕТСТВЕНА РЕЧ
ОРГАНИЗАТОРИ

Председател на фондация
Софийски дискусионен форум

Кмет на община Видин
Г-н Огнян Ценков

Министър на културата
Г-н Боил Банов

10:20 – 10:30
I панел – Древност, съвремие и бъдеще – Опазване и развитие на историческия град.

Модератор

Г-н Мартин Заимов,
инженерно и икономическо образование. Разнообразен опит в индустрията, търговията, финансите. Отговорен за въвеждането и установяването на текущата българска парична политика (евро-базиран валутен борд) и участник в определянето на макроикономическите политики (либерализация на търговията, приватизация, чужди инвестиции) от 1997 до 2003 г. Общински съветник в София от 2007 до 2011 г., отговорен за плана за градска мобилност. До днес – ангажиран с градоустройствените регулации и политики в града. Привърженик на зелени, хармонични и холистични политически решения. Основател на Българската електромобилна асоциация (БАЕПС) и акционер и водещ член на фирма за развитие на електромобилността. Съосновател на пространство за дизайн, иновации и радикална колаборация: http://generatorsofia.com/

10:30 – 10:50
„ДИЛЕМАТА:ОПАЗВАНЕ – РАЗВИТИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРАД”

Проф. Тодор Кръстев,
е почетен член на Международния съвет за паметници на културата и забележителни места (ICOMOS) и член на ICOMOS Academy. Почетен председател на ИКОМОС/България. Председател на Асоциация за културен туризъм. Експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС по Световното културно наследство (реализирани мисии във Франция,Германия, Унгария, Русия, Украйна, Черна гора, Босна и Херцеговина и др. през последните 25 години). Автор на много проекти за опазване на исторически градове (ръководител на част „Културно наследство“ в ОУП на София, Пловдив и Велико Търново). Ръководител на проекта Опазване и ревалоризация на Античния стадион на Филипопол в Пловдив, 2008 (Сграда на годината, 2014). Ръководител на международния проект Културни маршрути на Югоизточна Европа, 2000 (награда на Европейската комисия). Ръководител на Плана за опазване и управление на Старинен град Несебър, Световно наследство, 2012. Автор на проекта за Мост на плажа в Бургас, 1969 (обявен през 2008 за „Символ на Бургас“). Автор на многобройни публикации у нас и в чужбина по опазване на културното наследство. Почетен гражданин на Пловдив за опазване на културното наследство на града. Носител на международната премия „Алексей Комеч“ за „Общестдено значшма гражданска позиция в делото за защита и съхранение на на културното наследство на Русия“.

10:50 – 11:10
„ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ОПАЗВАНЕТО”

Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова,
е член на Съюза на архитектите в България (САБ), на Камарата на архитектите в България (КАБ) и на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК ИКОМОС).
Работи в “Националния институт за недвижимо културно наследство” като проектант, научен сътрудник и инспектор, а в периода 2010-2011г. е негов директор.
От 1996г. е редовен преподавател в Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София по „Опазване на архитектурното наследство“. Ръководител е на катедра „История и теория на архитектурата“.
Автор е на редица научни публикации и доклади, посветени на опазването на културното наследство. Професионалният й опит включва още устройствено планиране на исторически територии, консервация, реставрация, експониране и адаптация на архитектурни и археологически недвижими ценности и съвременно архитектурно творчество.

11:10 – 11:30
„ОПАЗАВАНЕ НА КОСМОПОЛИТНОТО И ПЛУРАЛИСТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО В ГРАДСКА СРЕДА-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СТРАТЕГИИ”

д-р Юри Стоянов,
e (с докторска дисертация от института „Уорбърг“, Лондонски университет) работи във Факултета по изследвания на Близкия и Среден Изток в института по ориенталистика и африканистика към Лондонския университет и в американския институт по археология “Олбрайт”, Йерусалим. Стипендиант на Оксфордския университет, фондацията „Уингейт“, Британската академия на науките и други; член е на редакционните колегии на редица международни научни списания и бордове на научни институции, бивш директор на института „Кеньон” за исторически и археологически изследвания на Източното средиземноморие към Британската академия на науките. Автор и съредактор на научни монографии и антологии, той е преподавал като гост-лектор и гост-професор в редица университети в Европа и Азия.
В годините след 2000 е работил по серия изследователски проекти (финансирани от британски и италиански научни институции и включващи мащабна работа на терен) проучващи статута на религиозни комплекси и културни и археологически резервати свързани с етно-религиозни общности в Източното средиземноморие, Близкия и Среден Изток и Централна Азия.

11:30 – 12:00
ОТВОРЕНА ДИСКУСИЯ С
УЧАСТНИЦИ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ:

Г-жа Оля Миланова,
в продължение на повече от 30 години работи в областта на археологията. 13 от тях, между 1981-1994 г., работи в Национален Археологически Институт с музей към БАН.
Има богат научен опит и широка професионална квалификация, в областта на археологията и музейното дело. Научните и интереси, реализирани в практиката и като публикации-научни и научно-популярни в различни издания, в организация и участие в национални и международни форуми, изложби и др., са главно в областта на средновековието-средновековният град, изкуство, а също и на античността с поглед в бъдещето, не само възприемащ, но и лансиращ новаторски идеи.
Работи като докторант към Нов Български Университет. Темата и е свързана с любимия и обект: “Замъкът Баба Вида в светлината на археологическото проучване“.
Натрупаната професионална квалификация и опит, както и отличното познаване на проблемите на културата във Видин и дават възможност да се изяви организирайки и провеждайки мероприятия в широк спектър, особено целеустремено и активно в посока към културната адаптация на региона към ЕС, с което допринася много за оживяване на културната дейност в града.

12:00 – 12:45 ОБЯД

12:45 – 12:55
II панел – Проблеми, добри практики и визии – Опита в съхраняването на културни паметници и съвместимост със съвременна градска среда.

Модератор:
Г-н Мартин Заимов

12:55 – 13:15
„ОПИТЪТ НА ФРАНЦИЯ В ОПАЗВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ГРА“

арх. Даниел Дюше, Франция
е известен френски архитект-урбанист, експерт по опазване на исторически градове. Шеф на ателие по архитектура и урбанизъм в Париж. Член на Националната комисия за защитени сектори в историческите градове на Франция. Член на Международния съвет по паметници на културата и забележителни места (ИКОМОС). Главен архитект на историческия квартал Льо Маре в Париж.
Автор на десетки планове за опазване в исторически градове (P.S.M.V., Z.P.P.A.U.P.). Международен експерт в много мисии и експертизи за културно наследство на ЮНЕСКО, ИКОМОС и Френското правителство в чужбина (Бразилия, Китай, България – консултант по опазване на квартала около Женския пазар в София, Латвия, Мароко, Мартиника и др.) Преподавател във висши учебни заведения по управление и опазване на исторически центрове. Водещ на сектора „Градове и територии“ във Висшата школа за специализация по опазване на културното наследство „Пале дьо Шайо“.

13:15 – 13:35
“НОВА ПАРАДИГМА НА ГРАДСКИЯ ДИЗАЙН И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ”

Арх. Петър Щепанек, Чешка Република
учи дизайн, архитектура и икономика (Технически университет в Братислава, Технически университет в Прага). През 2007-2010 г. Петър е директор на Държавния фонд за околната среда на Чешката република, където, наред с други проекти, създаде и управлява Зелената инвестиционна схема „Greenlight for savings“, най-успешната ГИС програма в света, с над 75 милиона продажби AAU. От 2013 г. до 2015 г. Петър е член на управителния съвет за подготовката на стратегическия план на град Прага. Има опит в управлението на инвестиционни проекти за опазване на околната среда.
В момента работи в Чешкия технически университет в Прага. професор и старши изследовател (умни градове, достъпни жилища, икономични инструменти за устойчиво развитие), той също така си сътрудничи като съветник в UNDP and EY (Ernst & Young).

13:35 – 13:55
“АРХЕОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНО И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ПРИМЕРИ ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ”

Г-н Ричард Kарлтън, Великобритания
е гост-преподавател в Университета на Нюкасъл, чиито главни изследователски интереси се намират в областта на технологията за изработка на керамика и етноархеологията. Той специализира в модерните измерения на традициите за изработка на глинени изделия на западните и централните Балкани. От края на 80-те години на миналия век той извършва етнографско и етноархеологическо проучване на грънчарството и аспектите на архитектурното наследство в рамките на страните от бивша Югославия, Румъния, Гърция и Турция, както и в северна Англия и областта Шотландски граници. В момента области от особен интерес за Ричард Карлтън са аспектите на грънчарската технология и, в по-общ план, каталогизирането и широкомащабното картографиране на традиционни грънчарски практики в източна Европа. В допълнение към проучванията му на керамика, в качеството си на директор на археологическата практика в Нюкасъл, той е изготвил стотици доклади, много от които са публикувани, относно археологически проекти в северна Англия и южна Шотландия, покриващи всички периоди от неолита до съвременността и имащи за резултат значими открития, включително поселения от късния неолит, църкви от ранното и по-късното Средновековие, както и дървен релсов път със стандартно междурелсие, явяващ се най-старият оцелял такъв в световен мащаб. Докато някои от тези проекти – включително известен брой в Босна и Херцеговина – са били поети като водени от общността или базирани в университета изследователски проекти, досега мнозинството от тях са били осъществявани в условия на ограничения, наложени от комерсиалното развитие в градска и селска среда, което е отражение на настройката спрямо финансираната от разработчици археологическа полева работа в Обединеното кралство.

13:55 – 14:25
ОТВОРЕНА ДИСКУСИЯ С
УЧАСТНИЦИ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ:

Г-н Владо Руменов,
е художник, от 1976 г. до 1981 г. специализира реставрация на икони и кавалетна живопис в реставрационните ателиета на Националната художествена галерия. От 1981 г. до 2016 г. отговаря за иконния фонд на Музея за старо българско изкуство ”Криптата” – филиал на Националната художествена галерия. От 1985 г. в качеството си на художник е сътрудник на Археологическия институт към БАН. През 2014 г., инициира създаването на Гражданската инициатива за опазване на културното-наследство (ГИОКИН). През 2015 г., участва в създаването на форум „Културно наследство” (ФКН). Целта и на двете неправителствени организации е запазването на автентичността на материалното културно наследство.

14:25 – 14:45
ВИЗУАЛНА РАЗХОДКА из забележителностите на град Видин и поглед от птичи поглед на крепостта Баба Вида – Интерактивна България

14:45 – 15:00 ЗАКРИВАНЕ на дискусионната част

19:30 – 22:00
ФОРУМА С РАДОСТ ПРЕДСТАВЯ НА СЦЕНАТА НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ‘БАБА ВИДА’ КОНЦЕРТ НА:

СИМФОНИЕТА – ВИДИН,
ПОЕЗИЯ И МЕЛЪДИ РОК С ГРУПА ПАР АВИОН,
РОК ГРУПА РЕВЮ