Гражданския глас срещу корупцията – кой чува? – Моника Маковей в България

Jump to English

  • „Гражданския глас срещу корупцията – кой чува?„ – хотел Хилтън, гр. София 25.05.2015г.

Кой покани Моника Маковей, се превърна във въпрос на седмицата и повече в деня след форума “Гражданският глас срещу корупцията – кой чува?”, с организатор силната Инициатива “Правосъдие за всеки” и домакин Софийски дискусионен форум. А за всеки е ясно, че личност като г-жа Маковей беше тук, защото обществото има нужда от неподправен разговор на темите, които остро го вълнуват и без чиито решения не може да продължи. Беше тук и защото в България вече има среда, която разпознава бутафорията и отказва да я търпи. А ние сме място за среща именно на такива личности. Благодарности на Асен Генов за излъчването на форума и съдействието. На линка тук можете да присъствате отново на събитието. Струва си.

English

facebook-icon-long4

  • “The Citizens’ Voice against Corruption – Who Is Hearing?” – “Hilton” Hotel, Sofia city, 25 May 2015

“Who invited Monica Macovei?” turned into more than a question of the week the day after the forum “The Citizens’ Voice against Corruption – Who Is Hearing?”, organized by the powerful initiative “Justice for Everybody” and hosted by Sofia Discussion Forum. And everybody is aware of the fact that a person like Mrs. Macovei was here because society needed a genuine discussion on the topics that agitated the people and without whose solutions they could not proceed. She was here also due to the fact that there is already a milieu in Bulgaria which recognizes falseness and refuses to bear it. And we are a place where exactly that type of persons can meet. We thank Asen Genov for broadcasting the forum and for the cooperation. The below link gives you the opportunity to attend the event once again. It is worth.

 Фотографии: Сергей Антонов | Photo: Sergey Antonov